Interessant om lisenser, Norges Friidrettsforbund, Kondis, sensur og boikott

Screen Shot 2013-10-28 at 12.47.15Blodsmak Sportsklubb-medlem Frode Klevstul har engasjert seg mot de økte lisensene som Norges Friidrettsforbund (NFIF) krever av mosjonister som deltar i løp. Sentrumsløpet er det første løpet som krever høyere lisens, og Frode har derfor oppfordret til boikott. Dette skrev Kondis om, men etter at NFIF kontaktet Kondis, ble artikkelen redigert og/eller sensurert. Dette bør være interessant for de som deltar i løp.

Lisens

Først kort om lisensen for mosjonister, fra kondis.no (les også kommentarene!):

 • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
 • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
 • […]
 • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
 • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
 • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
 • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.

Mer hos Norges Friidrettsforbund: Lisens.

Oppfordring til boikott på kondis.no, senere sensurert

Dette er Frodes oppsummering på chronichles.no: Call for Boycott, Uncensored:

 • On the 17th of October the post «Boycott Sentrumsløpet 2014» is published on chronicles.no.
 • Friday morning, on the 25th of October Kondis publishes the article Maner til boikott av ”lisensløp” on kondis.no, about the chronicles.no post, and the responses it has got.
 • Within a short period of time the Kondis article gets picked up by Norwegian Athletics Association / Norsk Friidrettsforbund (NFIF) and BUL IL.
 • NFIF and BUL IL reacts immediately.
 • General secretary of NFIF, Kjetil Hildeskor, calls Kondis and demands that the Kondis article is deleted.
 • BUL IL calls Kondis and wants the article removed, or changed, to bear no association with Sentrumsløpet.
 • Due to what is «discussed» on the phone with NFIF and BUL IL chief editor at Kondis, Marianne Røhme, makes substantial changes to the article.

Kommentar til saken ovenfor

Espen Barroso-Gomez, også medlem i Blodsmak Sportsklubb, har skrevet om dette i
Lisensskandalen til Norges Friidrettsforbund – en foreløpig, forhåpentligvis ikke siste, kommentar:

[Et]  av de store problemene med det, journalistisk og moralsk, er at Kondis-redaksjonen har redigert Frodes egne uttalelser i ettertid, etter påtrykk fra NFIF (og BUL IL); se http://www.chronicles.no/2013/10/call-for-boycott-uncensored.html

Jeg har lest om makt- og pengemisbruk fra diverse idrettsforbund i norske medier mange ganger, men dette føles mye tettere på kroppen..

For min del er det heller ikke pengene det står på – jeg har råd til å betale litt mere per mosjonsløp jeg deltar i – men Friidrettsforbundet virker mindre og mindre pålitelige som forvaltere av disse pengene, og jeg skulle gjerne sett noen gode svar før jeg sponser et system som per i dag ser ut til å gavne organisasjonen NFIF mest, og ikke verken enkeltløpere, deres barn, eller klubbene.

Her er Espens kommentar til selve saken, også sitert fra linken ovenfor:

Til redaksjonen: Hadde det vært mulig for Kondis å forsøke å få Friidrettsforbundet til å gi tilsvar på de faktiske utfordringene med deres lisensordning (som for eksempel nevnt i de to kommentarene over her, og tidligere fremsatt), istedenfor å la den velkjente og ifølge oss utenfor NFIF, ikke holdbare argumentasjonen, i standardsvaret fra kommunikasjonssjefen, stå som eneste utspill? Hvordan kan vi tillate at NFIF innhenter såpass mye penger fra oss, uten andre svar på spørsmålet “Hva all i verden skal disse pengene brukes til, som ikke enten allerede håndteres, eller gjøres bedre direkte mot arrangørene”, enn “Stol på oss, vi vet best”?

Siden lisensskandalen (hvilket vi kan håpe den blir kjent som til slutt) startet før mars, har jeg ikke ennå noe sted sett NFIF komme med overbevisende svar som adresserer noen av disse punktene – de har hittil blitt effektivt omgått med de samme svarene som over – “Dere mosjonister trenger bedre terminlister og flere påmeldingsløsninger, mere forsikring, og vi skal snu oss rundt og klare å skape mere aktivitet blant barn og unge fra sentralt hold”.

Så NFIF ber om å bli betalt for sine gode intensjoner. Men er NFIF hittil kjent for sin troverdighet og gjennomsiktighet? Og måten denne saken har blitt håndtert på fra deres side, hele veien igjennom, svekker bare troverdigheten enda mer, ikke minst fordi de heller omgår og avfeier, enn å imøtegå kritikken.

Forbundet virker å ønske minst mulig diskusjon om saken, både før tinget og etter. Er det samme i allmennhetens interesse? Det er ikke i NFIF‘s interesse å faktisk gi ordentlige svar på spørsmålene de har blitt stilt, men Kondis – dette er i høyeste grad “i medlemmenes interesse”.

Innlegg på Hverdagsmosjonist: Er dette greit, NFIF?

I innlegget Er dette greit, NFIF?, står det blant annet:

For ski og sykkel er dette forståelig. Risikoen for skader øker, det er dyrt utstyr osv osv. Men er det samme behovet tilstede under et løp, og er det egentlig forsikringsbehovet som motiverer lisensen?

På NFIFs sider kan vi lese. «Lisensordningen vil tilbakeføre en større sum til klubbene, kretsene får en kompensasjon og den vil også gi forbundet en solid fortjeneste.»

Jaha, det virket jo ikke akkurat som dette hadde til hensikt å sikre noen utøvere. Det eneste jeg kan se er en hel masse dollartegn og et hyl etter profitt.

Hva nå?

Hele denne saken, fra økt lisens med svært lite konkret om hva lisenspengene skal brukes på, til direkte påvirkning av publiserte saker på Kondis.no, virker som den har godt av mer oppmerksomhet, både fra mosjonister og presse.

Blodsmak Sportsklubb oppfordrer til å lese om dette, gjøre seg opp en mening, kommentere på bloggene til Frode og Espen, dele dette videre på Twitter (se denne og denne) og Facebook (se f.eks. denne kommentaren), og dermed bidra til at andre kan gjøre seg opp en mening. Det er selvsagt også bra om man kontakter Norges Idrettsforbund (også Twitter og Facebook), Norsk Friidrett (Facebook) og Kondis (Facebook) og sier hva man mener.

Blodsmak Sportsklubb og Norges Idrettsforbund

Som et eksempel på hvordan noen med initiativ til «breddeidrett» kan oppleve Norges Idrettsforbund, klippet fra Historien, så langt her på blodsmak.no:

Planen vår var opprinnelig å bli en fullverdig klubb i Norges idrettsforbund, med alt det formelle i orden mtp. lisenser, etc, men med fokus på å ha det gøy. Det viste seg å være umulig, siden NIF nekter en klubb med “blodsmak” i navnet å bli medlem. Det er åpenbart helt i orden med navn som “Team Kjekkas”, “Pedalsmurfene” og  “Gærningen”, og også orienteringsløpet “Blodslitet” er helt fint. Navnet «Blodsmak Sportklubb» er derimot «useriøst og lite troverdig», i følge NIF.  Her kan du lese litt om hvor vanskelig det er å bli med i NIF. Mer om dette i TV2-saken Blodsmak nektes medlemskap i Norges idrettsforbund.

I 2012 fikk NIF berettiget kritikk for å gjøre det dyrt å delta i mosjonistarrangementer, nektet folk å arrangere maraton som samler inn penger til kreftsaken, og Friidrettsforbundet leverte blant annet perlen «Vi mener at som idrettsforbund så har vi eierskap til det som foregår av idrett i Norge«. Nå er det ikke lenger så viktig for Blodsmak Sportsklubb med NIF-medlemskap. Medlemmer som trenger lisens kan melde seg inn i en annen (billig) NIF-godkjent klubb, og føre opp “NIF-godkjent-klubbnavn/Blodsmak SK”, eller bare kjøpe engangslisens til konkurranser. Ulykkesforsikringen man får gjennom NIF, kan man fint kjøpe hos et helt vanlig forsikringsselskap – kanskje har du det allerede

Holmestrand Maraton forsøkt stoppet av NFIF

Det er ikke lenge siden Norges Friidrettsforbund forsøkte å nekte Tomas Pinås å arrangere Holmestrand Maraton og samle inn penger til kreftsaken: De har erklært krig mot mosjonsløpene:

Jeg er bare den første de tar. Forbundet skal ta kål på mosjonsbølgen, raser han og fortsetter:

– At jeg som privatperson ikke skal få arrangere et non-profit arrangement der alle inntektene går til en ideel stiftelse (Aktiv mot kreft), er helt på trynet. Poenget er at Norges friidrettsforbund ikke går i balanse, og har bestemt seg for å skattlegge alle arrangementer i Norge, sier Tomas Pinås til Nettavisen.

Det var i forbindelse med den saken at president Svein Arne Hansen i Norges Friidrettsforbund sa:

Vi mener at som idrettsforbund så har vi eierskap til det som foregår av idrett i Norge.

Blodsmak Sportsklubb har foreløpig ikke planlagt å arrangere noen løp, men denne saken gjør det plutselig mer aktuelt.

Sportsmanden oppsummerer

I innlegget Lisenskrigen oppsummerer Sportsmanden godt hva dette gjelder. Norges Friidrettsforbund har sagt:

Ved å opptre samlet, får vi gunstige betingelser som kommer alle mosjonsløpere og arrangører til gode. Vi skal utarbeide gode terminlister for mosjon, arrangørene får fri tilgang til gode skreddersydde påmeldingsløsninger og arrangørene vil også bli ansvarsforsikret.

Sportsmanden kommenterer:

Tøvete! Forbundet oppnår ikke at man står samlet, de har med dette allerede skapt splittelse, og på hvilken måte kommer dette mosjonsløpere og arrangører til gode? Å bruke penger på å utarbeide terminlister vil i hvert fall være helt bortkastet, all den tid nettopp Kondis i en årrekke har utarbeidet Norges mest komplette terminlister både på nett og i egne, årlige blader.  Gunstige betingelser på hva? Forsikringsordninger som vi neppe trenger? Det sammenlignes med tilsvarende lisenser med forsikringselement i langrenn og sykling, men er det sammenlignbart? Nei, for risikoen i f.eks terrengsykling for betydelig skade ved påkjørsel eller velt er helt klart til stede. Og slike skader kan bli omfattende, hvis ulykken først er ute. [Dessuten: Mange forsikringer dekker denne typen skader i sykkelritt. Gjensidige sier: «Ulykkesskader i mosjonsritt dekkes uansett arrangør.«] Men hvilke skader skal man forsikres mot i løping? Sportsmandens redaktør pådro seg selv en lei strekkskade i sitt siste løp. En forsikringsordning ville neppe hjulpet noe som helst.

Hverdagsmosjonist om forsikring

I innlegget Lisens igjen – forsikringsbehovet skriver Hverdagsmosjonist mer om forsikringen NFIF mener mosjonistene trenger:

Med andre ord, alle som tror at idrettsforsikringen gir glitrende dekning ved idrettsarrangementer, bare glem det. De aller fleste alvorlige tilfeller man hører om – besvimelser, slag, hjerteinfarkt – alt dette er unntatt fra forsikringsdekning.

[…]

For en mosjonist er svaret egentlig veldig enkelt – den forsikringen du får gjennom en enkeltlisens dekker ikke ditt forsikringsbehov. Punktum. Ønsker du å sikre at du og utstyret ditt er forsikret fra du drar til du kommer tilbake finnes det ikke tvil, du trenger langt mer enn hva NFIF kan tilby.

Ønsker du å følge oppfordringen fra forbundet, melde deg inn i en klubb og kjøpe helårslisens, da blir det et regnestykke. Prisen på en helårs reiseforsikring vil være litt dyrere enn helårslisens + klubbmedlemskap, men ikke med så mye, og da blir det spørsmål om dekningsgrad. I tillegg kan du altså benytte reiseforsikringen også på normale fritidsreiser.

Vet klubbene hva som skjer?

Hverdagsmosjonist har gått gjennom referatet fra Friidrettstinget, der lisensen ble vedtatt: Mosjonistlisens – vet klubbene hva som skjer? Interesant å se hvordan det foregikk. Her er et utdrag, som viser hva klubbene blir pålagt:

La oss tenke oss følgende eksempel: En lokal arrangørklubb lager et lite arrangment. Vi kan si 200 løpere, og disse betaler 250 kroner hver for å delta. Med litt dugnadsinnsats trekker klubben inn 50,000 kroner. Disse 250 kronene har klubben funnet ut er smertegrensen, de kan ikke krever mer, da detter deltagertallet. Så oppstår problemet – med 250 kroner i deltageravgift skal NFIF ha 40 kroner per deltager. Nå kommer noen interessante dilemmaer:

 1. Skal klubben øke deltageravgiften med 40 kroner og risikere å miste deltagere fordi arrangmeentet er for dyrt?
 2. Skal klubben la deltageravgiften bli stående på samme nivå og så ta et tap på 16 % på hele arrangementet? (40 kroner lisensavgift utgjør 16 % av 250 kroner)
 3. Skal klubben redusere deltageravgiften for å redusere lisensen?

Uansett hva klubben velger vil klubben blø, mens NFIF har sikret seg en ekstra inntjening, på klubbens bekostning.

Dette svarer svært dårlig med glansbildet som fremstilles.

Lederartikkel i Kondis

Tim Bennet har skrevet lederen: Kondispresidenten hardt ut mot lisens: Ingen grunn for engangslisens:

Alt det Kondis har jobbet for i flere år, blir på en måte torpedert av et forbund som forsiktig har budsjettert med 5,2 millioner i lisensinntekter.

[…]

Nå snakkes det om ulike måter dette kan stoppes på. Vi i Kondis skal heller ikke ligge på latsiden lenger. Vi burde ha agert enda bedre tidligere, men håpet at klubbene selv ville gjøre noe også. Den diskusjonen får vi ta senere. Boikott er en aksjonsform som dukker opp.  Jeg har sett at det har vært diskutert i flere sammenhenger og ser at det kan ha noe for seg.

Åpent brev fra Norges Friidrettsforbund til Kondis

Norges Friidrettsforbund har skrevet et åpent brev til Kondis. Se Kondis’ artikkel Friidrettsforbundet tar til motmæle, og selve brevet på forumet til NFIF: Lisens i friidrett, dårleg eller god ordning for arrangørar og mosjonistar? Det er lurt å lese kommentarene også, både hos Kondis og NFIF, og delta gjerne i debatten selv.

Kommentaren fra Rune Log i Bryne Friidrettsklubb er verdt å merke seg:

1) Forsikring. Ikkje alle vil ha denne forsikringa. Nokre har andre forsikringer som dekker slike aktiviteter som løping og andre ikkje. Fint hvis du kan komme opp med faktiske undersøkelser som bygger under at dette vil hjelpe mosjonisten som bare løper 2-3 ganger i uken for å holde seg i form. Dette mistenker vi kun er en ren inntektskilde for bane friidrett som mosjonistane ikkje får glede av.

2) Påmeldingsløysing har allerede DNB. Denne er det gebyr på kr 8 per deltaker. Kva er den rabatterte prisen til NFIF? Du prøver her med et politisk grep å gjøre det slik at NFIF står bak løysinga mens den har vore på markedet via DNB ganske lenge.

3) Har du konkrete eksempler her? Vanlige idrettslag ser ikkje noko til pengane. Kva skal du med dommarar til mosjonsløp? Altså dei klubbfokustiltaka er i hovudsak retta mot baneaktivitetar og ikkje mosjonsløp. «Vi ansetter ein mosjonsansvarlig». Denne har dere hatt ganske lenge. Dersom personen ikkje klarer å levere noko bør ein kanskje erstatta han? Ein ser jo frå http://www.mosjon.com kva prioritet de har på mosjon. Kvifor vil de «ta» Kondis sin database?

——————-
Tilleggspørsmål
——————-

Eg har bestemt meg for ikkje føye meg etter kravet om lisens på mosjonsløp.

– Kva konsekvenser får dette for klubben min?
– Må me som ildsjeler melde oss ut å starta eigne klubbar for å arrangere mosjonsløpa?
– Blir me som gir blaffen i lisens «svartelista» – altså nekta tilgang til lisensbelagte løp?

Når eg arrangerer løp vil eg gjerne at de i forbundet stiller opp og forklarer folk at tilbudet deira vil ha mykje større verdi om dei betalar lisens og at det fysisk stoppar arrangementet. Gje oss god tid så kan me invitera media om saken slik at de får ekstra god mediedekning. Dette vil sannsynligvis gje gode utslag når de skal finne nye sponsorar.

Eg vil gjerne ha klarhet i desse spørsmåla fordi det gir styre rundt om i Norge litt bedre tid til å finne erstattarar for oss som er styremedlemmer, trenarar og oppmenn. Om klubber vil legges ned så er det betre at ein gjer dette i ordna former fram mot nyttår slik at NFIF også sparer penger på å gå til sanksjoner mot klubbane.

Rune Log
Bryne Friidrettsklubb

Collateral damage – en beklagelse til klubbene

Hverdagsmosjonist skriver i Collateral damage – en beklagelse til klubbene:

Dessverre er det slik at NFIF har vedtatt at de skal gjennomføre denne lisensen. Den eneste måten å svare på et slikt vedtak er å boikotte arrangementer i NFIF-regi og heller prioritere arrangementer utenfor forbundet.

Konsekvensen av dette er å ikke løpe NFIF-mosjonsløp. Dette gjør at klubbene blir skadelidende, og jeg skulle ønske det fantes et annet alternativ, men slik jeg ser det finnes det ingen andre muligheter. En fattig trøst BUL, men jeg diskriminerer ingen og boikotter samtlige arrangementer i NFIF-regi.

Sentrumsløpet gal skyteskive for boikott: BUL talte og stemte mot lisens

Kondis-saken Sentrumsløpet gal skyteskive for boikott: BUL talte og stemte mot lisens er verdt å lese. Sentrumsløpet-arrangør BUL stemte mot lisensen på NFIFs ting i mars:

På NFIFs ting på Tjøme i mars ble det vedtatt at alle over 12 år som vil delta i mosjonsløp og turmarsjer arrangert av friidrettsforbundets klubber først må løse en engangslisens (eventuelt helårslisens for medlemmer av friidrettsklubber), som går til friidrettsforbundet sentralt. Så kan de trykke på påmeldingsknappen til selve løpet.

Forslaget ble vedtatt med 43 mot 19 stemmer. Blant  de 19 som talte og stemte i mot forslaget var IL i BULs tre representanter på tinget.

En boikott av kun Sentrumsløpet er neppe rettferdig, men som Hverdagsmosjonist skriver, har man få muligheter hvis man skal vise NFIF hva man mener: Løp som krever NFIF boikottes – og da selvsagt ikke bare Sentrumsløpet.

«Kondis» har i alle år, på en utmerket måte, dekket all vesentlig informasjon om mosjons- og kondisjonsidrett. Vi er derfor forundret over at Kondis bringer et intervju med en person som vil rette sin boikottaksjon mot først og fremst Sentrumsløpet. Noe som kan gi inntrykk av at det i første rekke er Sentrumsløpet som vil kreve inn den lisensen.

Frode Klevstul sa ikke at han kun ville boikotte Sentrumsløpet, men at Sentrumsløpet var det første løpet som krevde inn lisensen, og derfor det første som ble boikottet:

Sentrumsløpet er det første løpet som har implementert lisensavgiften, og dermed blir det det første løpet som boikottes.

Kondis har i samme sak også et grundig referat fra behandlingen av lisenssaken på NFIFs ting på Tjøme i mars 2013, helt klart verdt å lese. Se f.eks. dette:

Terje Hoffmann fra Oslo-kretsen viste til at en sak som denne burde ha vært ute til høring. Kretsene er blitt hørt i denne saken mens klubbene er ikke blitt hørt, noe de nå ber om. Dette er bakgrunnen for forslaget om utsettelse. Til dette repliserte [NFIF Visepresident] Tore Hordnes at dersom det skulle innføres en slik høring, ville idretten bli en tungrodd  organisasjon.

Dette innlegget ble publisert i ymse og merket med , , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

6 svar til Interessant om lisenser, Norges Friidrettsforbund, Kondis, sensur og boikott

 1. Blodsmak sier:

  Frode Klevstul har skrevet en oppdatering: http://www.chronicles.no/2013/10/forbundet.html

  Eposten, som ser ut til (sensureringen var ikke helt idiotsikker) å være sendt av Jo Nesse, er spesiell:

  Så innlegget fra den særs PR-kåte Klevstulen som har brukt mye tid på selvforherligelse og hotte sider fulle av store ord og selvskryt. På tross av hans framifrå (påståtte – har noen sjekket?) bakgrunn fra universiteter og annet, har han tydeligvis ikke klart å lære det mest elementære – å sette seg inn i en sak før han skriver. Hvis han hadde klart dette, hadde han visst at han kunne løse lisens og løpe alle årets løp for 375 kroner (bekreftet av NFIF). Da blir det temmelig åndssvakt å snakke om en kostnad på 2500 kroner.

  En annen kommentar – hvorfor «trykker» dere en slik sak – dere i Kondis måtte jo vite at dette var sprøyt!

  Se linken for flere eksempler på merkelige uttalelser.

  • Blodsmak sier:

   Bra, og dette er jo verdt å merke seg:

   I innlegget Call for boycott uncensored viser Klevstul hva han hadde godkjent for trykk hos kondis.no og hva kondis.no faktisk hadde trykket. Forskjellene er ikke store og iøynefallende, men nok til at budskapet endres fullstendig. I stedet for en flammende kritikk mot NFIF fremstår nå Klevstul som en småmisfornøyd mosjonist som synes det er så dyrt med disse lisenspengene.

   Og:

   En ting er at jeg får lavere lisens dersom jeg er medlem av en klubb, men det kommer jo tross alt noen kostnader på toppen av lisensen – lisen til NIF, medlemsavgift til klubben osv. Med lisensen til NFIF på toppen snakker vi fort 1,500 – 2,000 per år for å få lov til å ha denne berømmelige helårslisensen.

 2. Tilsvar lisensordning
  Av: Charlotte Svensen, kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

  Mosjonister har i dag oppfordrer til boikott av løp i regi av Norges Friidrettsforbund. Det fremsettes en rekke feilaktige påstander som Norges Friidrettsforbund ønsker å besvare.

  – Man kan altså forvente at NFIF vil vise til hvilke påstander som er feil og komme med korrekt informasjon.

  Man blir ikke populær av å påføre folk kostnader. Men det er viktig å ha med seg at lisensen er med på å styrke Norges Friidrettsforbunds helhetlige mosjons- og idrettstilbud, og at hver enkelt løper får viktige fordeler.

  – Påstand. Kom med eksempler på hva disse fordelene vil være for hver enkelt løper.

  Det fremsettes at en mosjonist kan komme til å måtte betale 2500 kroner for å delta i mosjonsarrangement, det medfører ikke riktighet.

  – Jo det gjør det, skal man betale 40-50 NOK i engangslisens i 55 løp ila sesongen kan det bli opp til 2500 NOK. Dette er altså ikke en feilaktig påstand. Men hva er NFIFs alternativ?

  For denne aktive løperen, og alle andre mosjonister som deltar på flere mosjonsarrangement oppfordrer vi til medlemskap i en av våre 880 klubber, og kjøp av helårslisens til 375 kroner.

  – Betingelsen er altså at man melder seg inn i en klubb (ca. 600 NOK) og skaffer seg lisens (375 NOK) og vips er prisen nesten 1000 NOK, og ikke de 375,- som NFIF til stadighet hevder. Attpåtil står man nå på dugnadslister og er medlem i NFIF!

  Med denne lisensen kan man delta i alle arrangement i tilknytting til friidretten, og den medfører at løperen er idrettskadeforsikret (sic) på trening og konkurranser hele året (Les mer om lisensen her).

  – OK, man kan delta på alle arrangement, men som hvermannsen uten piggsko og spiseforstyrrelser kunne man også det før NFIF kom drassende med lisenskrav og hevet listen for deltagelse på mosjonsarrangement.

  – Idrettsskadeforsikring er bra, likevel vil de fleste ha en form for forsikring eller avtale som måtte dekke eventuelle skader. Helsevesenet i Norge er ikke det verste heller, tross gjentatte påstander om det motsatte det siste året.

  Norges Friidrettsforbund har i en årrekke hatt lisens på arrangementer på bane, og på Friidrettstinget ble det vedtatt at lisensen også skal gjelde for arrangement utenfor bane på samme måte som i andre idretter som blant annet sykkel, ski, fotball, håndball og triatlon.

  – Arrangementer på bane er vel neppe det samme som trim/mosjonsarrangement? Når så du sist 200 + middelaldrende mosjonister i alle vektklasser løpe runde på runde på en løpebane? Argumentet for lisens må i så fall være at jo flere som hever lisens jo bedre betingelser kan man få hos et forsikringsselskap, vær da ærlige og si dette.

  – Idrettene som her nevnes er mer skadeutsatte og krever også at lisensholderen forplikter seg til et sikkerhetsregelverk. Undertegnede er for øvrig lisensholder i Norges Cykleforbund.

  Det medfører heller ikke riktighet slik det fremsettes at Norges Friidrettsforbund innfører lisens for det som blir betegnet som «å raske til seg mest mulig penger». Overskuddet som kommer fra lisens skal i sin helhet gå til å styrke aktivitetstilbudet over hele landet.

  – Overskuddet? Hvorfor ikke hele summen uavkortet? Hva er utgiftene ved denne ordningen? Hvilken fordelingsnøkkel benyttes? NFIF skal vel drives uten tanke på profitt, men bruke alle midler på aktiviteter.

  Det skal bli flere på kurs, det skal bli mer aktivitet for barn og unge, og arrangementene skal styrkes slik at tilbudet blir enda mer attraktivt.

  – Som jo nettopp er NFIFs kjernevirksomhet, altså er lisensen et virkemiddel for å få inn mer penger til den daglige driften. Og så skal overskuddet brukes på kurs og aktiviteter.

  – Ikke alle ønsker å delta på kurs, hvilke kurs? Gi eksempler. Aktiviteter for barn og unge kan dekkes av foreldre, ikke av fremmede middelmådigheter i tights. Trim og mosjonsarrangementer er en grei måte å skaffe seg inntekt på for idrettsklubber. Det er unødvendig å skattlegge dette ytterligere.

  – Og hvordan skal arrangementene styrkes ytterligere slik at tilbudet blir mer attraktivt? «Proff» speakertjeneste som prater nonsens og spiller musikken fra Pirates of the Carribean sammenhengende i tre timer? Resultattjeneste ala Oslo Maraton? One-size fits all t-skjorter? Dette er en påstand uten innhold.

  Forhåpentligvis vil det bidra til at enda flere får på seg løpeskoene og lever et aktivt liv.

  – Hva er dette «det»? Hvis det er kurs, aktiviteter eller «styrkede arrangementer» er det intet i NFIFs argument som bygger opp om denne påstanden og det er vanskelig å se at man ved å kreve ekstrakostnader skal kunne øke deltagelse.

  Noen mener sikkert fortsatt at det er feil at akkurat de skal bidra til dette, men vår oppgave som idrettsorganisasjon er å legge til rette for at alle bidrar der de kan, slik at vi sammen kan bli best mulig.

  – Argumentet forsøker først å skape dårlig samvittighet, for så å trekke «alle» inn enten man vil eller ei slik at man «sammen» kan bli best mulig. Dette er argumentasjon uten innhold; NFIFs oppgave er ikke å presse de som måtte være motvillige til noe; og hva menes med «sammen bli best mulig»? Er det at jeg kommer under 38 på 10 km? At en landslagsutøver kommer seg til semifinalen i OL? At NFIF klarer å balansere budsjettet sitt?

  – Ellers mottar idretten penger via statsbudsjettet og det statlige tippemonopolet. Et monopol idretten beskytter så sterkt at man heller ser at en utøver som Cathrine Larsåsen legger opp fremfor å fortsette med feil sponsor.

  – Skal NFIF preke moral kan jeg som middelmådig mosjonist hilse og si at jeg ikke er videre imponert av NFIF all den tid at forbundet er enestående innen antall dopingsaker i Norge og jaggu hjelper man ikke dopingdømte utøvere videre til OL og VM etterpå. Jeg kan garantere at hverken ski- eller sykkelforbundene ville tatt i en dopingdømt utøver med ildtang.

  Ved å opptre samlet, får vi gunstige betingelser som kommer alle mosjonsløpere og arrangører til gode. Vi skal utarbeide gode terminlister for mosjon, arrangørene får fri tilgang til gode skreddersydde påmeldingsløsninger og arrangørene vil også bli ansvarsforsikret.

  – Hvorfor kan ikke dette gjøres gjennom de midler NFIF alt mottar, eller gjennom den påmeldingsavgift man alt betaler til arrangørklubben? Påmeldings- og resultatservice under Oslo Maraton var elendig, hvis det er malen; nei takk.

  Vi har mange hundre dyktige klubber og lag med små og store gode mosjonsarrangement. Ved å boikotte arrangementene rammer man frivilligheten som tilrettelegger for gode aktivitetstilbud for mosjonister.

  – I likhet med nesten 400 andre jeg medlem av en sportsklubb som ikke var ønsket av Norges Idrettsforbund. Jeg er også betalende medlem i idrettslag og forbund og har tilbragt mange dugnadstimer her. Jeg betaler gjerne for deltagelse direkte til en klubb, men ønsker ikke å påtvinges noe av et forbund.

  Tilbake til utgangspunktet: NFIFs kommunikasjonssjef påstår at det er feilaktige påstander i Klevstuls opprinnelige innlegg og ønsker å motvise disse. Svaret inneholder ikke ett eneste eksempel som er feil, snarere legges det frem flere ugrunnede påstander fra NFIF som graver gropen enda dypere med å innrømme at lisensen skal finansiere forbundets daglige drift og ikke kan vise til hvordan dette skal komme den vanlige mosjonist til gode.

 3. Christian sier:

  Jeg sendte en epost til tipsadressen til noen aviser:

  Hei

  Norges Friidrettsforbund (NFIF) har innført en lisens på mosjonløp, og det er sterke protester mot dette. Lisensen gjør det dyrt for mosjonister å delta i mosjonsløp. NFIF budsjetterer med over 5 millioner i inntekter fra lisensen, og det er veldig diffust hva disse pengene skal brukes på.

  Jeg håper dette kan være en sak for dere, og at det nedenfor er en slags start.

  Frode Klevstul (på kopi) har engasjert seg i denne saken, men artikkelen Kondis skrev om dette, der Frode oppfordret til boikott av Sentrumsløpet, ble endret av Kondis etter at NFIF og arrangør BUL tok kontakt, angivelig av frykt for strafferettslig forfølgelse. Kondis endret faktisk på sitatene Klevstul hadde godkjent for publisering: http://www.chronicles.no/2013/10/call-for-boycott-uncensored.html

  For en mosjonist betyr lisensen en betydelig ekstrautgift, se eksempler på regnestykker her: http://www.chronicles.no/2013/10/forbundet.html

  Alle som deltar i et mosjonsløp skal altså betale en lisens til NIF. Dette får konsekvenser for arrangører også, f.eks. «Kystløpet», som må bruke 30% av inntektene som var ment å gå til veldedig formål på å betale NFIF: http://www.kondis.no/kystloepet-faar-mindre-overskudd-aa-gi-til-veldedighet.5333728-127676.html Holmestrand Maraton, som arrangeres av Tomas Pinås (på kopi) og samler inn penger til «Aktiv mot kreft», ble forsøkt nektet å arrangere sitt løp av NFIF: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3612356.ece

  Det var i forbindelse med den Holmestrand Maraton at president Svein Arne Hansen (på kopi) i Norges Friidrettsforbund sa:

  «Vi mener at som idrettsforbund så har vi eierskap til det som foregår av idrett i Norge.»

  Når det gjelder bruken av lisenspengene, sier NFIF: «Vi skal utarbeide gode terminlister for mosjon, arrangørene får fri tilgang til gode skreddersydde påmeldingsløsninger og arrangørene vil også bli ansvarsforsikret»

  La oss ta det punktvis:

  1) Terminlister: Kondis (http://kondis.no) har allerede veldig gode terminlister: http://db.kondis.no/ Er det disse NFIF skal bruke penger på å lage en kopi av? Hvorfor skal mosjonister tvinges til å betale for utvikling av en løsning de allerede har?

  2) Påmeldingsløsninger: Arrangører av mosjonsritt klarer seg utmerket i dag, og det er helt unødvendig at NFIF skal bruk epenger på dette. Det samme gjelder tidtagingsløsninger.

  3) Ansvarsforsikring: Hvilken type skader er det NFIF mener en deltager i et mosjonsløp kan påføre andre, og hvilke typer erstatning vil dekkes? Dette virker ekstremt søkt. Når det gjelder egne skader, har svært mange allerede forsikringer som dekker f.eks. deltagelse i mosjonsritt på sykkel: https://twitter.com/gjensidige/status/395109541542522881 Det er ikke farlig å løpe, og skaderisikoen er minimal. [Oppdatering: Ser nå at dette gjelder arrangørene. De har klart seg fint til nå, så behovet for dette er vel overdrevet? For deltagere er NFIFs forsikringer utilstrekkelige og unødvendige, se http://hverdagsmosjonist.blogspot.no/2013/11/lisens-igjen-forsikringsbehovet.html%5D

  Til tross for svært gode muligheter til å besvare kritikken, holder NFIF fast ved sin ulne begrunnelse. Er det kanskje så enkelt som at NFIFs budsjett ikke går i balanse uten lisens fra mosjonistene?

  Her er noen linker til mer informasjon:

  Forbundet (bl.a. regnestykker på lisensutgifter for mosjonister):
  http://www.chronicles.no/2013/10/forbundet.html

  «Lisenskrigen»: http://www.sportsmanden.no/archives/8290

  Holmestrand Maraton: «De har erklært krig mot mosjonsløpene»: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3612356.ece

  «NFIF med svar på lisenskritikken» (se kommentarene under saken):
  http://www.kondis.no/nfif-med-svar-paa-lisenskritikken.5328741-127676.html

  «Lisensskandalen til Norges Friidrettsforbund – en foreløpig, forhåpentligvis ikke siste, kommentar»: http://beintfram.wordpress.com/2013/10/28/lisensskandalen-til-norges-friidrettsforbund/

  «Maner til boikott av mosjonsløp»:
  http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Maner-til-boikott-av-norske-mosjonsloep

  «Who died and made you king? Et betimelig spørsmål til NFIF»: http://hverdagsmosjonist.blogspot.no/2013/10/who-died-and-made-you-king-et-betimelig.html

  Selv er jeg ikke direkte involvert i dette, men jeg er leder i Blodsmak Sportsklubb, og vet at mange i klubben misliker å bli pålagt lisens uten at NFIF kan gi et godt svar på hva de får igjen. Flere sier de vil boikotte mosjonsløp som krever NFIF-lisens.

  Mvh,


  Christian Løverås

  Blodsmak Sportsklubb
  http://blodsmak.no/blodsmak-sportsklubb/

  Forhåpentligvis lager noen en sak.

 4. Tilbaketråkk: Mer om mosjonsløp og lisens, forsikring, etc | Blodsmak

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.